Webinarer

Vi arrangerer korte møder, hvor vi sætter fokus på aktuelle udfordringer om karriere og kompetencer

Du kan deltage gratis og få gavn af at udveksle meninger med andre, eller blot lytte og reflektere.


Antal deltagere - Vi har plads til 6-8 deltagere i Zoom-rummet

Zoom-rummet - Du får tilsendt et link til Zoom-rummet ved tilmelding.

Artikel - Vi skriver en kort artikel ud fra konklusionerne af aftenens debat, du må gerne være med som forfatter. Artiklen lægges efterfølgende på ifli.dk

Tilmelding - https://ifli.dk/tilmelding.html.Husk at angive mødedato


17. januar 2022 kl. 19.30 – 21.00 på Zoom

Tag karrieren i egen hånd


Har du lyst til at ændre på dit arbejdsliv? Det kan ofte være svært at skabe et billede af hvilke ønsker om job og arbejdsliv, der er vigtigst.


Vi tager udgangspunkt i to vigtige overvejelser

 

 • Dine ønsker om karrieretype
 • Dine tanker om et drømmeliv


Vi sender dig to korte oplæg du kan læse inden mødet. Læs mereFokus-Webinar: Din karriere

Afholdes både 26. og 31. januar 2022 kl. 19.30 – 21.00 på Zoom

Hvad vil du med dit arbejdsliv?


Har du tænkt over dit arbejdsliv? Har du følelsen af selv at kunne vælge næste skridt? Deltag i dette webinar, der kan hjælpe dig med at skabe klarhed over et bedre arbejdsliv.


Du bør vælge den type karriere, der giver den bedst mulige kvalitet i dit arbejdsliv. Det vil give udvikling af dine kompetencer og et afsæt for et godt liv i almindelighed.


Vi inviterer til webinar med fokus på dine refleksioner over mulighederne. Det vil give dig afsæt til handlinger, der kan skabe frihed og kvalitet i arbejdslivet.


Måske kan du blive inspireret af tage en eller flere af selvtestene i app’en Lederkompetencer. Det er ikke en forudsætning for at deltage. Men brug endelig muligheden. Læs mere9. februar 2022 kl. 19.30 – 21.00 på Zoom

Spillet om kompetencer

Tager du aktiv styring på at kunne udvikle dine kompetencer? Kan du starte en dialog om hvordan du ser din egen udvikling i virksomheden?


Vi tager to afsæt i debatten

 

 • Dine klare ønsker om kompetencer
 • Virksomhedens afdækning af dine behov for kompetencer

 

Man kan også sige at det er et spørgsmål om afstemning af forventninger. Vi sender to korte oplæg inden mødet. Læs mere


 

4. april 2022 kl. 19.30 – 21.00 på Zoom

Bryd barrieren – skab handling i hverdagen

Den korteste vej til udvikling er at begynde at handle. Men tænk dig om før du handler. Du kan vælge at handle på mange måder.

 

Vi sætter to perspektiver i spil

 

 • Hvilke handlingsrum ser du selv i din fremtid?
 • Hvordan kan du udnytte din egen ”selvhjælp”?

 

Måske er det et spørgsmål om at bryde barrieren skabe en bevægelse og følge op? Vi sender to korteoplæg du kan læse inden mødet. Læs mere

 

 

5. september 2022 kl. 19.30 – 21.00 på Zoom

Har du talent eller kompetencer?

 

Ser du mon dig selv som et talent? Eller er du mere ydmyg og tænker at du nok har behov for at udvikle kompetencer? Måske er det ikke et enten / eller men mere et både og?

 

Vi giver dig to indfaldsvinkler

 

 • Vær bevidst om din tilstedeværelse i hverdagen
 • Dyrk målrettet træning og vedholdenhed

 

Hjælp dig selv med at finde balancen mellem din tro på dine kompetencer og dig selv på den ene side og træning og vedholdenhed på den anden side. Vi sender to korteoplæg du kan læse inden mødet. Læs mere

  

 

12. oktober 2022 kl. 19.30 – 21.00 på Zoom

Har du et ledelsesrum?

Har du mon rum til at kunne slå ud med armene og selv bestemme noget på jobbet? Ja, vil du sikkert svare, men hvilken form for ledelsesrum har du egentlig?

 

Vi giver dig to veje til besvarelse af spørgsmålet

 

 • Sammenhængen mellem ledelsesrum og kompetencer
 • Er det et ledelsesrum du får eller et du skaber?

 

Dine valg af kompetencer og adfærd er med til at forme dit ledelsesrum – altså medmindre der er stramme regler for din gøren og laden. Få fokus på hvordan du får indflydelse. Vi sender to korteoplæg du kan læse inden mødet. Læs mere


1. november 2022 kl. 12-16 på Kulturhuset Islands Brygge

Væredygtighed og ledelse

Caroline Heerup holder en Master Class om væredygtighed, der ofte beskrives som indersiden af bæredygtighed. Som bevidstheden bag handlingen, og belyser, hvordan det kan gavne din ledelse, at du øger bevidstheden bag dine handlinger. Caroline Heerup ser på væredygtigheden ud fra erfaringerne med hendes teori O Sense® om personligt overskud. Læs mere

  

 

 14. november 2022 kl. 19.30 – 21.00 på Zoom

Ledelse i usikkerhed

Har du det bedst med trygge rammer og vante handlinger? Desværre er verden omkring os ved at trække i retning af, at du må vænne dig til at leve i usikkerhed og selv nye situationer i hverdagen.

 

Vi giver dig to muligheder

 

 • At færdes i usikkerhed og skabe mening
 • At lære at blive en leder, der har succes

 

Det lyder som den nemmeste opskrift blot at lære at få succes, men der viser sig ofte mange benspænd undervejs, så hvordan kan det klares i praksis? Vi sender to korteoplæg du kan læse inden mødet. Læs mere


Alle arrangementer foregår på Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S


Læs mere om IFLIs formål og vision her


Læs mere om baggrunden for vores aktiviteter her


Master Classes og Nytårskure fra 2014 til i dag: