Header7

Institut for Ledelse og Innovation

- Viden, der virker i praksis

Følg os på LinkedIn

Har du brug for overblik?


  • Ledelse foregår altid i komplekse omgivelser, der kræver din aktive medvirken.
  • Kom og vær med i vores aktiviteter, der alle sætter fokus på aktuelle udfordringer i din hverdag.
  • Gennem møder, Master Classes, workshops og artikler udvikler vi praksisviden, der gør det muligt for dig at være en troværdig leder.

Ledelse i praksis


Erik Staunstrup (IFLI-medlem)

Niels Vestergaard Olsen


Andreas Kærgaard


Udgivet på Trojka, 2017


Beskrivelse: Ledelse i praksis er en lærebog som omhandler emnet ledelse. Den beskriver både klassiske og nyere teorier indenfor ledelse og har en praksisorienteret tilgang. Du vil blive forsynet med værktøjer til at finde sammenhængen mellem praktiske eksempler og teorien. Bogen indeholder emner som innovationsledelse, selvledelse, netværk og netværksledelse.


Lærebogen "Ledelse i praksis" er tilpasset fagmodulbeskrivelsen for faget Ledelse i praksis og dækker fagområdet ledelse på erhvervsakademiuddannelser, merkantile diplomuddannelser og akademi-/merkonomuddannelser.


Læs mere på SAXO

    IFLI : Institut for Ledelse og Innovation  -  Vejlesøparken 1, 8, 816, DK-2840 Holte  -  Telefonnr.: 2097 4260
Copyright ©  All Rights Reserved