Header7

Institut for Ledelse og Innovation

- Viden, der virker i praksis

Følg os på LinkedIn

Har du brug for overblik?


  • Ledelse foregår altid i komplekse omgivelser, der kræver din aktive medvirken.
  • Kom og vær med i vores aktiviteter, der alle sætter fokus på aktuelle udfordringer i din hverdag.
  • Gennem møder, Master Classes, workshops og artikler udvikler vi praksisviden, der gør det muligt for dig at være en troværdig leder.

Reservatet


- ledelse og erkendelse


Erik Staunstrup (IFLI-medlem)


Christian Klinge (IFLI-medlem)


Udgivet på Nyt Perspektiv, 2009


Beskrivelse: Bogen tager udgangspunkt i et fuglereservat som metafor. I et sådant reservat er der ”noget” – et liv, en indre organisering som vi ikke kan iagttage, ikke kan få hold på, ikke kan analysere, uanset hvor stor umage vi gør os med at opstille fugletårne, hvorfra vi kan iagttage reservatet fra forskellige vinkler.

Tanken er at se virksomheden som et lignende reservat, hvor du som leder kan vælge at iagttage din daglige praksis ud fra fire ledelsesperspektiver.

Hvert perspektiv har sin egen måde at erkende på, som igen giver hver sin måde at lede på.

Udfordringen er, at uanset hvilket af de fire perspektiver du vælger, så vil du aldrig kunne indfange det ”noget”, som på samme måde eksisterer i sociale fællesskaber. Uanset hvad du gør, så vil der altid være tale om et valg – der kunne have været anderledes!

Dermed bliver bevidstheden om valget DET der bliver vigtigt for dig som leder er, at kunne foretage dette valg med en så stor bevidsthed om de øvrige mulige valg, som det er opnåeligt, i erkendelse af, at du aldrig vil kunne finde frem til DEN rigtige løsning.

Vi har gennem cases forsøgt at gøre perspektiverne praksisnære, ved at anvende to fugletårne på hver case og lægge op til refleksion om valget.


Læs mere på SAXO

    IFLI : Institut for Ledelse og Innovation  -  Vejlesøparken 1, 8, 816, DK-2840 Holte  -  Telefonnr.: 2097 4260
Copyright ©  All Rights Reserved