Header7

Institut for Ledelse og Innovation

- Viden, der virker i praksis

Følg os på LinkedIn

Nyheder


2018


4. maj 2018


MasterClass – Forvent det uventede


Denne MasterClass introducerer resiliensbegrebet og operationaliserer det gennem konkrete forslag til implementering i ledelse og organisering.


Det resiliente lederskab stiller nye og store krav til vores modstandsdygtighed over for uventede og ukendte pludselige påvirkninger. Begrebet ”resiliens” betegner en form for robusthed, som udover at kunne afvise udefrakommende stød også er i stand til konstant at absorbere utilsigtede påvirkninger, tilpasse sig en foranderlig kontekst og opsamle og udnytte erfaringer gennem implementering af læring.


Med en unik baggrund som både fag- og skønlitterær forfatter trækker Rasmus Dahlberg både på kunsten og videnskaben, når han forklarer, hvordan verden hænger sammen.


Rasmus udfordrer vante forestil-linger om forudsigelighed, ana-lyse og kontrol og åbner døren ind til en ny forståelse baseret på studier af bl.a. mennesker og organisationers adfærd under kriser og katastrofer.


Rasmus Dahlberg er cand.mag. i historie og ph.d. i katastrofevidenskab, forsker og underviser ved Forsvarsakademiet og forfatter til en lang række fag- og skønlitterære værker om katastrofe- og beredskabsrelaterede emner.
    IFLI : Institut for Ledelse og Innovation  -  Vejlesøparken 1, 8, 816, DK-2840 Holte  -  Telefonnr.: 2097 4260
Copyright ©  All Rights Reserved