Få tjek på din parathed

Begrebet parathed kan oversættes til i hvor høj grad du ”står på spring” for at komme i gang med at udvikle din karriere og kompetencer. Netop derfor er motivation en grundlæggende del af paratheden.


Resultatet af din selvtest vises for hver af de 9 parametre, der hver især giver et afsæt for, hvordan du kan gribe processen an, for at skabe den parathed og motivation, der er nødvendig i situationen.


 • Spillerum
 • Tidsramme
 • Forberedthed
 • Følelse af frihed
 • Kommunikation
 • Motivation
 • Nye muligheder
 • Input og samarbejde
 • Opnå hjælp og støtte


Kriterierne motivation og kommunikation anses for at være generelle i den forstand, at der bør være en rimelig grad af opfyldelse, for at vi overhovedet kan tale om din parathed til at ville udvikle dine lederkompetencer og din karriere.


Der er ikke nogen facitliste, eller noget bestemt måltal, der er bedre end et andet.


Formålet er, at du kan skabe dig et overblik og reflektere over, hvorvidt dit udgangspunkt et tilstrækkeligt motiverende, eller om du har behov for at justere på nogle af parametrene, inden du tager opgaven som leder eller inbetweener på dig.


Vejlederen er en erfaren leder, med uddannelse inden for fagområdet ledelse, med erfaring i vejledning/coaching og med pædagogisk erfaring. Alle vejledere er godkendt af IFLI.


Vejledning gives på baggrund af resultaterne fra de selvtest, som du viser vejlederen. Resultaterne ligger udelukkende gemt på din mobil, pc eller tablet, så det er kun dig, der har adgang til dem. Vejledningen foregår som virtuelt møde.


Inden mødet vil du blive bedt om at skrive et par stikord ned, fx om:

 • Hvad der evt. overraskede dig i testen
 • Hvad du forventer at få ud af samtalen.


Når du beslutter dig for at bestille vejledning sender du en mail til formand@ifli.dk. Herefter får du en kort introduktion med præsentation af de vejledere du kan vælge imellem. Betalingen foretages via IFLI´s webshop.


Efterfølgende vil du blive bedt om at evaluere forløbet, så IFLI kan leve op til sine kvalitetsmål for vejledning.