Vejledningsforløb om din karriere og kompetenceudvikling

Vi tilbyder professionel vejledning til dine refleksioner om karriere- og kompetenceudvikling på baggrund af dine selvtest fra app´en Lederkompetencer.


Det er ikke nogen forudsætning at du har deltaget i webinar eller allerede har fået vejledning om din parathed. Vejledningen omfatter som udgangspunkt områderne for de 3 selvtest, nemlig parathed til udfordringer, dine ønsker om karriere og dine ønsker om udvikling af kompetencer.


Områderne for de tre selvtest er delvis overlappende og tanken er, at de samlet set kan give dig et overblik over og en bevidsthed om dit udgangspunkt og dine ønsker for udvikling af karriere og kompetencer. Resultaterne giver dog ofte anledning til refleksioner om mulige valg og fravalg, samt om hvilke handlinger, der vil være mest nyttige i praksis.


I bogen Karriere og kompetencer er de sidste 5 kapitler fokuseret på, hvilke muligheder der kunne være både i teori og praksis. Vi anbefaler at du læser bogen sideløbende med vejledningsforløbet.


Vejledningen omfatter et forløb på 10 timer, der tidsmæssigt kan fordeles efter aftale med vejlederen.


Forløbet kan f.eks. planlægges som en indledende samtale på 1 time, dernæst 5 samtaler af 1,5 time, hver med 2-3 uger imellem. Den sidste samtale skal ses som en status 2-3 måneder efter forløbet. En plan som denne eller en lignende giver kontinuitet, tid til forankring og dermed øget udbytte.


Vejledningen er individuel og forløbet aftales i detaljer mellem dig og vejlederen, så du får mest muligt ud af forløbet. Du vil typisk blive bedt om at skrive nogle stikord ned før forløbet starter. Dels om dit udgangspunkt, dels om dine forventninger til forløbet.

 

Vejledning tager afsæt i både dine egne formuleringer af hvor du er nu, hvad du ønsker og resultaterne fra de selvtest du tager på APP’en Lederkompetencer. Resultaterne viser du til din vejleder under forløbet. De ligger udelukkende gemt på din mobil, pc eller tablet, så det er kun dig, der har adgang til dem.


Vejledningen foregår som en blanding af fysiske og virtuelle møder efter aftale. 


Når du beslutter dig for at bestille vejledning sender du en mail til formand@ifli.dk. Herefter får du en kort introduktion med præsentation af de vejledere du kan vælge imellem. Betalingen foretages via IFLI´s webshop.


Efterfølgende vil du blive bedt om at give svar på en kort evaluering af forløbet til IFLI. Evalueringen har til formål at styrke, at vi kontinuerligt videreudvikler IFLIs indsatser for at bidrage til lederes udvikling af deres ledelse, karriere og kompetencer.