Header7

Har du brug for overblik?


  • Ledelse foregår altid i komplekse omgivelser, der kræver din aktive medvirken.
  • Kom og vær med i vores aktiviteter, der alle sætter fokus på aktuelle udfordringer i din hverdag.
  • Gennem møder, Master Classes, workshops og artikler udvikler vi praksisviden, der gør det muligt for dig at fremstå som en troværdig leder.

Viden i pipelineIntuition / innovation


Praktiske tilgange til at kunne fange intuitionen i nuet er ikke så lige til at finde. Det har sikkert sine gode grunde. Intuition er ikke noget, der kommer på kommando. Alligevel har vi tanker om at kunne skabe praksisviden, der om ikke andet kan sætte fokus på intuitionen i håbet om, at bevidstheden om mulighederne kan virke fremmende på processerne.


Med udgangspunkt i Transversalmodellen fra bogen ”Når ledelse sker…” ønsker vi at forfine og operationalisere de optikker, der indgår i modellen.


Formålet er at skabe en samling optikker / tilgangsvinkler /perspektiver, som vil kunne anvendes til at bringe nye tanker frem om, hvordan ledelse kan se ud i nye og mere dynamiske versioner – uden at vi af den grund behøver at kaste vrag på den eksisterende ledelsesform i virksomheden.


Inspiration / intuition / innovation er omdrejningspunkterne for vores udviklingsarbejde. Har du lyst til at deltage så send en mail til erik@staunstrup.net

Institut for Ledelse og Innovation

- Viden, der virker i praksis

Følg os på LinkedIn    IFLI : Institut for Ledelse og Innovation  -  Vejlesøparken 1, 8, 816, DK-2840 Holte  -  Telefonnr.: 2097 4260
Copyright ©  All Rights Reserved